WebGIS nông nghiệp

WebGIS, viết tắt của Hệ thống Thông tin Địa lý trên Web, là một công nghệ kết hợp sức mạnh của web và hệ thống thông tin…

Phân tích GIS là gì?

Phân tích GIS là quá trình sử dụng các công cụ và chức năng của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) để tìm hiểu, khám phá…

Vai trò của cửa sổ khí quyển (atmospheric windows) trong viễn thám

Khi tia sáng Mặt trời truyền qua khí quyển tới Trái Đất, một phần của phổ điện từ (dải hấp thụ – absorption bands) sẽ bị hấp…

Quỹ đạo cực và quỹ đạo địa tĩnh của vệ tinh khác nhau như thế nào?

Quỹ đạo cực (polar orbit) Đúng như tên gọi, các vệ tinh có quỹ đạo cực đi qua các vùng cực của Trái đất từ Bắc xuống…