Blog Viễn Thám

Chuyên mục Viễn Thám

Vai trò của cửa sổ khí quyển (atmospheric windows) trong viễn thám

Khi tia sáng Mặt trời truyền qua khí quyển tới Trái Đất, một phần của phổ điện từ (dải hấp thụ - absorption bands)...

Quỹ đạo cực và quỹ đạo địa tĩnh của vệ tinh khác nhau như thế nào?

Đúng như tên gọi, các vệ tinh có quỹ đạo cực đi qua các vùng cực của Trái đất từ Bắc xuống Nam.

service-3.jpg

Đang cập nhập

Đang cập nhập