Blog

Bài viết mới

Vai trò của cửa sổ khí quyển (atmospheric windows) trong viễn thám

Khi tia sáng Mặt trời truyền qua khí quyển tới Trái Đất, một phần của phổ điện từ (dải hấp thụ - absorption bands)...

Quỹ đạo cực và quỹ đạo địa tĩnh của vệ tinh khác nhau như thế nào?

Đúng như tên gọi, các vệ tinh có quỹ đạo cực đi qua các vùng cực của Trái đất từ Bắc xuống Nam.

[GEE Cơ bản #1] Hướng dẫn thêm một tập ảnh trong Google Earth Engine

Trong trình duyệt web, vào trang chủ Google Earth Engine: https://earthengine.google.com/

Chuyên mục Viễn Thám

Vai trò của cửa sổ khí quyển (atmospheric windows) trong viễn thám

Khi tia sáng Mặt trời truyền qua khí quyển tới Trái Đất, một phần của phổ điện từ (dải hấp thụ - absorption bands)...

Quỹ đạo cực và quỹ đạo địa tĩnh của vệ tinh khác nhau như thế nào?

Đúng như tên gọi, các vệ tinh có quỹ đạo cực đi qua các vùng cực của Trái đất từ Bắc xuống Nam.

service-3.jpg

Đang cập nhập

Đang cập nhập

Chuyên mục GIS

[GEE Cơ Bản #1] Hướng Dẫn Thêm Một Tập Ảnh Trong Google Earth Engine

Trong trình duyệt web, vào trang chủ Google Earth Engine: https://earthengine.google.com/

[GEE Cơ bản #2] Hướng dẫn lọc tập ảnh theo ranh giới không gian

Tập ảnh mới được khai báo thành biến ImageCollection. Chúng ta có thể đổi tên biến theo ý muốn: L8_collection.

[GEE cơ bản #3] Lọc tập ảnh bằng metadata và ngày tháng

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm và import tập ảnh Sentinel-2 vào. Chúng ta đổi tên tập ảnh thành ‘S2_collection’.