[GEE Cơ bản #2] Hướng dẫn lọc tập ảnh theo ranh giới không gian trong Google Earth Engine

=============================================== Thêm tập ảnh Đầu tiên, các bạn tìm tập ảnh bạn muốn sử dụng trên thanh tìm kiếm Sau đó bạn copy dòng code của tập…