Quỹ đạo cực và quỹ đạo địa tĩnh của vệ tinh khác nhau như thế nào?

Quỹ đạo cực (polar orbit) Đúng như tên gọi, các vệ tinh có quỹ đạo cực đi qua các vùng cực của Trái đất từ Bắc xuống…