Dịch vụ

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH CỦA OPENGIS

DỊCH VỤ WEBGIS

Chúng tôi cung cấp dịch vụ WebGIS về các chuyên đề Nông nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Ngập lụt,...

DỊCH VỤ HOSTING

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Hosting về Mapping. Ngoài ra còn các loại dịch vụ Hosting khác,...

DỊCH VỤ MAP SERVER

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về Map server.

DỊCH VỤ KHÁC

Dịch vụ chuẩn hóa dữ liệu bản đồ, Viễn thám và GIS.