Dịch vụ

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH CỦA OPENGIS

DỊCH VỤ XÂY DỰNG WEBGIS

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xây dựng WebGIS về các chuyên đề Nông nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Ngập lụt,...

DỊCH VỤ CHO THUÊ HOSTING

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê Hosting về Mapping. Ngoài ra còn các loại dịch vụ Hosting khác,...

DỊCH VỤ CHO THUÊ MAP SERVER

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho thuê Map server.

DỊCH VỤ KHÁC

Dịch vụ chuẩn hóa dữ liệu bản đồ, Viễn thám và GIS.


Tham gia cùng OpenGIS