Khóa học Google Earth Engine (GEE)

KHÓA HỌC GEE 1
Google Earth Engine
Chương trình đào tạo:

Sắp ra mắt!
Chi tiết vui lòng liên hệ
Hotline:
0378 999 853
Mr. Đỗ Thành Long

Email:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

KHÓA HỌC GEE 2
Google Earth Engine
Chương trình đào tạo:​

Sắp ra mắt!
Chi tiết vui lòng liên hệ
Hotline:
0378 999 853
Mr. Đỗ Thành Long

Email:
[email protected]
[email protected]
[email protected]