Liên hệ

Bạn muốn hợp tác kinh doanh, học tập, đào tạo, tư vấn GIS
tại OpenGIS Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotline

+84 0378-999-853
Mr. Đỗ Thành Long

+84 0902-114-839
Mr. Nguyễn Thế Được

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (9:00-18:00)
Thứ 7 (9:00-12:00)

Tham gia cùng OpenGIS