Văn bản pháp luật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ

Tác giả: Nguyễn Minh Chiến –John D. Nguyễn Các văn bản pháp luật – Thông tư về ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ…

Văn bản pháp luật về đo đạc bản đồ và GIS

Tác giả: Nguyễn Minh Chiến –John D. Nguyễn 1. Luật STT Số văn bản Tên Luật Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Ghi chú 1 31/2024/QH15 Luật…