Hướng dẫn sử dụng CloudGIS – Tutorial 1

1. Tổng quan về CloudGIS

CloudGIS là nền tảng WebGIS mở giúp cho người dùng có thể tự thiết lập một nền tảng WebGIS và hiển thị thông tin GIS trên nền bản đồ để thể hiện các thông tin chuyên đề, bản đồ chuyên đề.

Thông qua các hướng dẫn, người dùng sẽ có thể:

 • Tùy chỉnh các chức năng đồ họa khác nhau của một project cơ bản.
 • Xuất bản dự án dưới dạng dịch vụ WebGIS.
 • Tạo tìm kiếm nội bộ.
 • Thêm các plot được tạo bằng plugin DataPlotly QGIS.
 • Kích hoạt chức năng chỉnh sửa bằng cách tùy chỉnh các biểu mẫu và widget liên quan.
 • Tạo môi trường show dữ liệu dạng WebGIS nhanh (giám sát độc lập thì xây dựng hệ thống riêng).

Để đăng nhập CloudGIS, người dùng truy cập vào đường dẫn URL: https://cloudgis.opengis.vn/en/login/. Tài khoản đăng nhập sẽ được OpenGIS cung cấp sau khi mua gói dịch vụ CloudGIS.

Hình 1. Giao diện một dự án demo trên CloudGIS.

Khách hàng có thể trải nghiệm thêm các sản phẩm demo của OpenGIS tại: “CloudGIS Gallary”.

2. Quy trình sử dụng CloudGIS

Hình 2. Quy trình sử dụng CloudGIS.

Từ quy trình trên, thực hiện các bước trên theo các hướng dẫn sau:

3. Giao diện dự án demo trên CloudGIS

Giao diện CloudGIS sau khi thiết lập xong dữ liệu trong file Project. Trong đó gồm có:

 • Mục 1 – Tìm kiếm (Thang lún đã tạo).
 • Mục 2 – Chú giải.
 • Mục 3 – Các lớp cấu trúc.
 • Mục 4 – Bảng thuộc tính.
 • Mục 5 – Các Mapcontrol
 • Mục 6 – Chỉnh sửa profile.
 • Mục 7 – Tìm kiếm địa chỉ.
 • Mục 8 – Map hiển thị
 • Mục 9 & 10 – Tỷ lệ hiển thị (km).
 • Mục 11 – Hệ tọa độ.
 • Mục 12 – Thanh công cụ Editing.
Hình 3. Giao diện CloudGIS.

Kết quả giao diện công cụ Editing.

Hình 4. Giao diện Editing Layers trên CloudGIS.
 • Người dùng lưu ý không nên Edit các lớp có dung lượng cao để tránh làm nặng dự án.
 • Trong trường hợp cần thiết và cần edit nhanh thì có thể bật chức năng Edit “Active” (xem thêm trong Hướng dẫn Tutorial 2).

Tại trang giao diện Editing Layers, khi người dùng muốn Edit lớp nào thì chọn vào ký tự bút chì để Edit.

Hình 5a. Giao diện các công cụ Editing Layers vùng.

1 – Thêm vùng mới
2 – Update thông tin vùng
3 – Chỉnh sửa vector vùng
4 – Xóa vùng
5 – Update thông tin vùng được chọn
6 – Di chuyển vùng
7 – Gộp vùng
8 – Copy vùng
9 – Thêm vùng mới vào 1 lớp có sẵn
10 – Xóa vùng trong 1 nhóm lớp có sẵn
11 – Chia vùng

Các tool trong công cụ Edit điểm:

Hình 5b. Giao diện các công cụ Editing Layers điểm.

1 – Thêm điểm mới
2 – Update thông tin điểm
3 – Xóa điểm
4 – Update thông tin điểm được chọn
5 – Di chuyển điểm
6 – Copy điểm

Các tool trong công cụ Edit đường:

Hình 5c. Giao diện các công cụ Editing Layers đường.

1 – Thêm đường mới
2 – Update thông tin đường
3 – Chỉnh sửa vector đường
4 – Xóa đường
5 – Update thông tin đường được chọn
6 – Di chuyển đường
7 – Copy đường
8 – Thêm đường vào 1 đường có sẵn
9 – Xóa đường trong 1 đường có sẵn
10 – Xóa đường trong đường có sẵn
11 – Gộp nhóm đường

Các thao tác thêm điểm – đường – vùng mới trực tiếp trên CloudGIS tương tự như thao tác tên QGIS Desktop. Các bước thực hiện được thể hiện như trong hình sau.

Hình 6. Các bước Editing Layers trên CloudGIS.

Thanh công cụ bên phải giao diện CloudGIS gồm 11 thanh tool như bảng sau.

Mục 5 của Thanh tool: Giao diện truy vấn để tìm kiếm, kết quả sẽ hiển thị như hình sau.

Hình 7. Giao diện kết quả tìm kiếm lớp dữ liệu.

Mục 7 của Thanh tool: Thêm lớp mới, kết quả sẽ hiển thị như hình sau. Trong tool thêm lớp này, người dùng có thể thiết lập hệ tọa độ và vị trí lớp trong bảng thông tin (TOC), màu sắc lớp

Hình 8. Giao diện thêm lớp mới.

Mục 8 của Thanh tool: Đo chiều dài, kết quả sẽ hiển thị như hình sau.

Hình 9. Kết quả đo chiều dài.

Mục 9 của Thanh tool: Đo diện tích, kết quả sẽ hiển thị như hình sau.

Hình 10. Kết quả đo diện tích.

Mục 10 và 11 của Thanh tool: Chụp ảnh màn hình.

Hình 11. Kết quả chụp ảnh màn hình (.png) và chụp ảnh có tọa độ (.tif).

OpenGIS hy vọng CloudGIS đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người dùng và khách hàng.

Related Posts

Hướng dẫn sử dụng CloudGIS – Tutorial 3

Tutorial 3: Hướng dẫn thiết lập dự án trên CloudGIS 1. Giao diện quản lý CloudGIS Để đăng nhập CloudGIS, người dùng truy cập vào đường dẫn…

Hướng dẫn sử dụng CloudGIS – Tutorial 2

Tutorial 2: Hướng dẫn thiết lập file dự án QGIS trước khi đưa lên CloudGIS 1. Chuẩn bị file QGIS trên máy tính Để thiết lập file…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *