Văn bản pháp luật về đo đạc bản đồ và GIS

Tác giả: Nguyễn Minh Chiến –
John D. Nguyễn

1. Luật

STTSố văn bảnTên LuậtNgày ban hànhNgày có hiệu lựcGhi chú
131/2024/QH15Luật đất đai18/01/202401/01/2025 
245/2013/QH13Luật đất đai29/11/201301/07/2014Hết hiệu lực vào ngày 01/01/2025
327/2018/QH14Luật đo đạc và bản đồ14/06/201801/01/2019 

2. Nghị định

STTSố văn bảnTên Nghị địnhNgày ban hànhNgày có hiệu lựcGhi chú
1136/2021/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số của Luật Đo đạc và bản đồ31/12/202115/02/2022 
227/2019/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ13/03/201901/05/2019 
345/2015/NĐ-CPVề hoạt động Đo đạc và bản đồ06/05/201501/07/2015Hết hiệu lực vào ngày 1/5/2019
418/2020/NĐ-CPXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ11/02/202001/04/2020Bãi bỏ một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 và Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017.
584/2017/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ18/07/201710/09/2017 
6173/2013/NĐ-CPQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ13/11/201301/01/2014 

3. Thông tư

Các Thông tư về xây dựng Cơ sở dữ liệu nền Địa lý Quốc gia

STTSố văn bảnTên Thông tưNgày ban hànhNgày có hiệu lựcGhi chú
121/2023/TT-BTNMTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.00030/11/202330/05/2024QCVN 77:2023/BTNMT
CSDL nền Địa lý Quốc gia
+ tỷ lệ 1:1.000.000
+ tỷ lệ 1:500.000
+ tỷ lệ 1:250.000
207/2022/TT-BTNMTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.00030/06/202230/12/2022QCVN 71:2023/BTNMT
CSDL nền Địa lý Quốc gia
+ tỷ lệ 1:100.000
+ tỷ lệ 1:50.000
315/2020/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.00030/11/202015/01/2021CSDL nền Địa lý Quốc gia
+ tỷ lệ 1:25.000
+ tỷ lệ 1:10.000

(hết hiệu lực khi TT 08/2023/TT-BTNMT có hiệu lực)
408/2023/TT-BTNMTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.00031/07/202331/01/2024QCVN 73:2023/BTNMT
CSDL nền Địa lý Quốc gia
+ tỷ lệ 1:10.000
+ tỷ lệ 1:5.000
+ tỷ lệ 1:2.000
510/2013/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.00028/05/201315/07/2013Cập nhật CSDL nền Địa lý
+ tỷ lệ 1:10.000
+ tỷ lệ 1:5.000
+ tỷ lệ 1:2.000
669/2015/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh22/12/201515/02/2016Cập nhật CSDL nền Địa lý Quốc gia bằng ảnh vệ tinh
+ tỷ lệ 1:10.000
706/2020/TT-BTNMTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở31/08/202001/03/2021QCVN 42:2020/BTNMT

Các Thông tư về xây dựng Bản đồ Địa hình

STTSố văn bảnTên Thông tưNgày ban hànhNgày có hiệu lựcGhi chú
117/2023/TT-BTNMTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.00031/10/202301/05/2024QCVN_75:2023/BTNMT
BĐĐH Quốc gia
+ tỷ lệ 1:1.000.000
+ tỷ lệ 1:500.000
211/2023/TT-BTNMTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.00029/09/202329/03/2024QCVN 74:2023/BTNMT
BĐĐH Quốc gia
+ tỷ lệ 1:250.000
306/2022/TT-BTNMTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.00030/06/202230/12/2022QCVN 70:2023/BTNMT
BĐĐH Quốc gia
+ tỷ lệ 1:100.000
+ tỷ lệ 1:50.000
412/2020/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.00030/09/202030/11/2020Quy định kỹ thuật
BĐĐH Quốc gia
+ tỷ lệ 1:25.000
+ tỷ lệ 1:10.000
503/2023/TT-BTNMTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.00027/06/202329/12/2023QCVN 72:2023/BTNMT
BĐĐH Quốc gia
+ tỷ lệ 1:5.000
+ tỷ lệ 1:2.000
668/2015/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.00022/12/201515/02/2016Quy định kỹ thuật
BĐĐH
+ tỷ lệ 1:5.000
+ tỷ lệ 1:2.000
+ tỷ lệ 1:1.000
+ tỷ lệ 1:500

CSDL nền Địa lý
+ tỷ lệ 1:5.000
+ tỷ lệ 1:2.000
+ tỷ lệ 1:1.000
+ tỷ lệ 1:500

Các Thông tư về xây dựng CSDL, BĐĐH từ UAV, LiDAR

STTSố văn bảnTên Thông tưNgày ban hànhNgày có hiệu lựcGhi chú
107/2021/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.00030/06/202116/08/2021Quy_định_kỹ_thuật_UAV
CSDL nền Địa lý Quốc gia
+
tỷ lệ 1:5.000
+
tỷ lệ 1:2.000
BĐĐH
+
tỷ lệ 1:1.000
+
tỷ lệ 1:500
217/2019/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định30/09/201915/11/2019DEM bằng LiDAR Trạm cố định
339/2014/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR03/07/201418/08/2014DEM bằng LiDAR
405/2012/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 25.000 và 1: 50.000 bằng ảnh vệ tinh08/05/201220/06/2012BĐĐH bằng ảnh vệ tinh
+ tỷ lệ 1:50.000
+ tỷ lệ 1:25.000

Các Thông tư về xây dựng Bản đồ Địa chính

STTSố văn bảnTên Thông tưNgày ban hànhNgày có hiệu lựcGhi chú
117/2018/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ31/10/201801/01/2019Quy định kỹ thuật Chuẩn biên giới Quốc gia
246/2017/TT-BTNMTQuy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính23/10/201701/12/2017Bỏ khoản 7, Phụ lục số 1 của Thông tư 46/2017/TT-BTNMT
348/2014/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp22/08/201403/11/2014 
447/2014/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp22/08/201408/10/2014 
525/2014/TT-BTNMTQuy định về bản đồ địa chính19/05/201405/07/2014BĐ Địa chính 3 độ
+ tỷ lệ 1:10.000
+ tỷ lệ 1:5.000
+ tỷ lệ 1:2.000
+ tỷ lệ 1:1.000
+ tỷ lệ 1:500
+ tỷ lệ 1:200

Các Thông tư về Định mức kinh tế – kỹ thuật

STTSố văn bảnTên Thông tưNgày ban hànhNgày có hiệu lựcGhi chú
116/2022/TT-BTNMTBan hành Định mức kinh tế – kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.00013/11/202230/12/2022Định mức KTKT UAV
CSDL nền Địa__Quốc_gia
+
tỷ lệ 1:5.000
+
tỷ lệ 1:2.000
BĐĐH
+
tỷ lệ 1:1.000
+
tỷ lệ 1:500
203/2022/TT-BTNMTBan hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế – kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường28/02/202215/04/2022Quy định kỹ thuật Định mức KTKT
319/2021/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế – kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia29/10/202115/12/2021Định mức KTKT Lưới trọng lực quốc gia
414/2019/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc và bản đồ trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.00016/08/201901/10/2019Định mức KTKT
BĐĐH Quốc gia
+
tỷ lệ 1:5.000
+
tỷ lệ 1:2.000
BĐĐH
+
tỷ lệ 1:1.000
+
tỷ lệ 1:500
525/2018/TT-BTNMTĐịnh mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ14/12/201801/02/2019 
602/2016/TT-BTNMTBan hành Định mức kinh tế – kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.00029/02/201615/04/2016Định mức KTKT
CSDL nền Địa lý
+
tỷ lệ 1:10.000
+
tỷ lệ 1:5.000
+
tỷ lệ 1:2.000
721/2015/TT-BTNMTBan hành Định mức kinh tế – kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ (full)
gồm:
CD điểm đô đạc cơ sở
Lưới độ cao
Lưới tọa độ hạng III
Lưới trọng lực
Trọng lực chi tiết Thành lập bản đồ
BĐĐH bằng ảnh chụp máy bay
BĐĐH bằng LiDAR và ảnh số
BĐĐH bằng đo vẽ trực tiếp
BĐĐH đáy biển
BĐĐH bằng biên vẽ
BĐĐH bằng hiệu chỉnh
XD HTTT Địa danh Việt Nam và Nước ngoài
XD CSDL Nền Địa lý từ
Ảnh Hành không
Bản đồ địa hình số
Nền Địa lý tỷ lệ lớn
22/05/201506/07/2015
849/2014/TT-BTNMTBan hành Định mức kinh tế – kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp22/08/201401/01/2015 
924/2013/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo trọng lực chi tiết03/09/201321/10/2013 
1006/2012/TT-BTNMTQuy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ01/06/201216/07/2012 
1137/2011/TT-BTNMTQuy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh14/10/201130/11/2011 

Các Thông tư về Quản lý

STTSố văn bảnTên Thông tưNgày ban hànhNgày có hiệu lựcGhi chú
133/2019/TT-BTCSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ10/06/201901/08/2019 
224/2018/TT-BTNMTQuy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ15/11/201801/01/2019 
334/2017/TT-BTCQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ21/04/201708/06/2017 
4196/2016/TT-BTCHướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ08/11/201601/01/2017 
548/2015/TT-BTNMTQuy định về quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ12/11/201530/12/2015 
646/2015/TT-BTNMTQuy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ30/10/201515/12/2015 

Nguồn tham khảo:

  1. Văn bản pháp luật, URL: https://luatvietnam.vn/
  2. Văn bản quy phạm pháp luật, Cục đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, URL: http://dosm.gov.vn/SitePages/VanBan.aspx

Related Posts

Văn bản pháp luật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ

Tác giả: Nguyễn Minh Chiến –John D. Nguyễn Các văn bản pháp luật – Thông tư về ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *