Văn bản pháp luật về đo đạc bản đồ và GIS

Tác giả: Nguyễn Minh Chiến –John D. Nguyễn 1. Luật STT Số văn bản Tên Luật Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Ghi chú 1 31/2024/QH15 Luật…

WebGIS nông nghiệp

WebGIS, viết tắt của Hệ thống Thông tin Địa lý trên Web, là một công nghệ kết hợp sức mạnh của web và hệ thống thông tin…

Phân tích GIS là gì?

Phân tích GIS là quá trình sử dụng các công cụ và chức năng của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) để tìm hiểu, khám phá…