Hướng dẫn sử dụng CloudGIS – Tutorial 2

Tutorial 2: Hướng dẫn thiết lập file dự án QGIS trước khi đưa lên CloudGIS

1. Chuẩn bị file QGIS trên máy tính

Để thiết lập file dự án QGIS trước khi đưa lên CloudGIS (WebGIS), Người dùng chuẩn bị sẵn file dự án QGIS đã thiết lập sẵn trên nền tảng QGIS Desktop với một số lưu ý như sau:

 • Thiết lập CRS (Hệ tọa độ) cho dự án QGIS đều phải ở dạng: WGS84 – EPSG: 4326 (Hình 1).
Hình 1. Thiết lập CRS cho dự án QGIS.
 • Thiết lập CRS (Hệ tọa độ) cho tất cả các layer đều phải ở dạng: WGS84 – EPSG: 4326 (Hình 2).
Hình 2. Thiết lập CRS cho các layer trong QGIS.
 • Thiết lập định dạng file QGIS theo định dạng như Hình 3 sau. Thư mục file dự án sẽ gồm 2 file chính:
  • (1) Folder chứa dữ liệu mặc định với tên “data”. Lưu ý: ghi đúng định dạng, không viết hoa chữ đầu, không viết khác tên định dạng, nếu không sẽ không mở được trên CloudGIS.
  • (2) File chạy QGIS project với định dạng đuôi “qgs”. Lưu ý: nếu để không đúng tên hoặc dùng dạng “qgz” trong QGIS thì sẽ không mở được trên CloudGIS vì không đúng cấu trúc dữ liệu.
  • Sau khi chuẩn bị 2 file đúng quy định thì lưu lại (Save) và qua bước tiếp theo.
Hình 3. Thiết lập định dạng Folder cho dự án QGIS.

2. Thiết lập lấy thông tin đối tượng (WMS capabilities)

Bước này nhằm thiết lập cấu hình để lấy thông tin đối tượng trên CloudGIS dựa trên dự án QGIS. Nếu không thực hiện bước này thì người dùng sẽ không truy vấn tìm kiếm thông tin như hình sau.

Hình 4. Lỗi chưa thiết lập lấy thông tin đối tượng trên dự án QGIS.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1 – 2 – 3 – 4: Vào Project à Chọn Properties à Chọn QGIS Server à WMS capabilities.

Bước 5 – 6: Bấm chọn các ô:

 • Use layer ids as names
 • Add geometry to feature response
 • Segmentize frature info geometry

Bước 7 – 8: Chọn Apply và OK.

Hình 5. Thiết lập WMS capabilities trên dự án QGIS trước khi đưa lên CloudGIS (WebGIS).

3. Thiết lập WebGIS Metadata

Bước này nhằm thiết lập cấu hình WebGIS Metadata cho dự án QGIS.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1 – 2 – 3 – 4: Vào Project à Chọn Properties à Chọn QGIS Server à Service capabilities.

Bước 5: Điền các thông tin người dùng vào các mục sau:

 • Short name: tên dự án
 • Title: tên tiêu đề dự án
 • Organization: tên tổ chức
 • Online resource: link website của người dùng
 • Person: tên người dùng
 • E-Mail: email người dùng
 • Abstract: tóm tắt thông tin dự án
 • Fees: “No conditions apply”
 • Access constraints: “Copyright”
 • Keyword list: chọn các từ khóa của dự án.

Bước 6 – 7: Chọn Apply và OK.

Hình 6. Thiết lập WebGIS Metadata (Service capabilities) trên dự án QGIS.

Sau khi thực hiện xong, kết quả hiển thị sau khi đưa dự án lên CloudGIS:

Hình 7. Kết quảthiết lập WebGIS Metadata (Service capabilities) hiển thị trên CloudGIS.
Trong đó (a) là trước khi thiết lập và (b) là sau khi thiết lập.

4. Đưa file dự án QGIS lên drive.opengis.vn

Bước 1:

Để thuận tiện cho việc quản lý file trên QGIS, người dùng truy cập vào link sau để thực hiện việc tải dữ liệu: https://drive.opengis.vn/index.php/login.

Người dùng lưu ý: Lần đầu mở link sẽ mất vài phút để load và lưu cache, những lần sau người dùng vào rất nhanh và dùng bình thường.

Hình 8. Giao diện đăng nhập drive.opengis.vn.

Giao diện đăng nhập quản lý file trên drive.opengis.vn. Trong đó sẽ được thiết lập sẵn các mục:

 • Ghi chí về Cấu trúc thư mục và tập tin mặc định.
 • Documents: Lưu trữ tài liệu người dùng.
 • Photos: Lưu trữ hình ảnh người dùng.
 • Project: Lưu trữ dự án người dùng (dự án liên kết với CloudGIS).
 • File Hướng dẫn sử dụng CloudGIS cho người dùng.
 • Readme.md: Hướng dẫn cấu trúc thư mục và tập tin.
Hình 9. Giao diện quản lý file của người dùng trên drive.opengis.vn.

Bước 2: Tạo folder dự án mới trên CloudGIS qua drive.opengis.vn.

 • Mục 1: Vào thư mục dự án để tạo “New folder” mới.
 • Mục 2: Dự án mới tạo “demo_project_3”.
Hình 10. Giao diện quản lý file của người dùng trên drive.opengis.vn.

Bước 3: Vào thư mục “demo_project_3” vào tạo thư mục mới “data”.

Bước 4: Upload file data QGIS lên thư mục “data” này (Hình 10).

Hình 10. Upload file trên drive.opengis.vn.

5. Chuẩn hóa file QGIS trên api.opengis.vn

Dành chuẩn hóa file QGIS theo đúng định dạng CloudGIS và đúng đường dẫn path, người dùng truy cập vào đường dẫn sau: https://api.opengis.vn/cloudgis_tools/.

Các bước thực hiện như sau:

 • Mục 1: Nhập email đăng ký CloudGIS.
 • Mục 2: Nhập tên project đã tạo trên drive.opengis.vn.
 • Mục 3 – 4 – 5: Chọn file project QGIS
 • Mục 6: Download file mới Config xuống nơi chứa data của Desktop.
Hình 11. Giao diện Chuẩn hóa QGIS project cho CloudGIS.

Sau khi Config và download file xuống Máy tính của người dùng, kết quả hiển thị như hình sau.

Hình 12. Kết quả chuẩn hóa file *.qgz.

Sau khi hoàn thiện các bước trên, tiến hành bước tiếp theo: Thiết lập dự án trên CloudGIS với bài blog sau: “Hướng dẫn CloudGIS – Tutorial 3“.

Related Posts

Hướng dẫn sử dụng CloudGIS – Tutorial 3

Tutorial 3: Hướng dẫn thiết lập dự án trên CloudGIS 1. Giao diện quản lý CloudGIS Để đăng nhập CloudGIS, người dùng truy cập vào đường dẫn…

Hướng dẫn sử dụng CloudGIS – Tutorial 1

1. Tổng quan về CloudGIS CloudGIS là nền tảng WebGIS mở giúp cho người dùng có thể tự thiết lập một nền tảng WebGIS và hiển thị…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *