[GEE Cơ bản #2] Hướng dẫn lọc tập ảnh theo ranh giới không gian trong Google Earth Engine

=============================================== Thêm tập ảnh Đầu tiên, các bạn tìm tập ảnh bạn muốn sử dụng trên thanh tìm kiếm Sau đó bạn copy dòng code của tập…

[GEE Cơ bản #1] Hướng dẫn thêm một tập ảnh trong Google Earth Engine

English version here. Mở đầu Trong trình duyệt web, vào trang chủ Google Earth Engine: https://earthengine.google.com/ Click vào Datasets ở góc trên bên phải. Trong data catalog…