WebGIS Course

WEBGIS COURSE

WEBGIS COURSE
BASIC
Training program:​

1. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT WebGIS:
- Giới thiệu WebGIS, GeoServer, Openlayers, PostgreSQL/PostGIS,...
- Các bước cài đặt.
- Chạy thử GeoServer.
2. TẠO DỰNG TRANG WebGIS VỚI NGÔN NGỮ PHP:
- Giới thiệu về PHP.
- Nhúng PHP trong HTML.
- Khai báo kiểu dữ liệu.
- Xử lý form.
- Xây dựng hàm.
- Kết nối, đọc ghi cơ sở dữ liệu.
- Cú pháp javascript và viết hàm trong javascript.

WEBGIS COURSE
ADVANCED
Training program:​

1. CHUYỂN DỮ LIỆU KHÔNG GIAN TỪ POSTGIS SANG GEOSERVER
- Kết nối dữ liệu giữa PostgreSQL và GeoServer.
- Tạo Workspace, Store, Layers để xây dựng map services.
- Định dạng các Style của bản đồ thông qua các SLD file.
- Chồng xếp các layers của bản đồ, nhóm bản đồ.
- Hiển thị bản đồ trên nền web.
2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI PHP
- Thiết kế MasterPage.
- Thiết kế trang Giới Thiệu.
- Thiết kế trang Hướng dẫn.
- Thiết kế trang Liên hệ.
3. THIẾT KẾ TRANG CHỦ
- Hiển thị bản đồ trên trang chủ.
- Xây dựng các công cụ:
+ Phóng to, thu nhỏ, xem toàn màn hình, di chuyển (Pan).
+ Công cụ xem thông tin thửa đất.
+ Công cụ tìm kiếm, cập nhật, chỉnh sửa…
4. HƯỚNG DẪN CÁCH ĐƯA TRANG WEB VÀO THỰC TẾ:
- Thuê tên miền (Domain).
- Thuê Hostline, Server.
- Đồng bộ và vận hành trang web.
- Public trang web.

WEBGIS COURSE
TOOL 1
Training program:​

Coming soon!

WEBGIS COURSE
TOOL 2
Training program:​

Coming soon!