CloudGIS Solution

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP CLOUDGIS

ỨNG DỤNG CỦA CLOUDGIS

CÁC SẢN PHẨM DEMO CỦA GIẢI PHÁP CLOUDGIS

Vietnam Map CloudGIS Demo

Demo CloudGIS Ảnh Sài Gòn 1988

Demo CloudGIS Lún mặt đất

CÁC GÓI CLOUDGIS HOSTING
Khuyến mãi ra mắt từ 01/04/2024 - 30/06/2024

CloudGIS 1

99.000 vnđ/tháng
79.000 vnđ/tháng

CloudGIS 1

990.000 vnđ/năm
790.000 vnđ/năm
Tặng miễn phí 2 tháng

CloudGIS 2

299.000 vnđ/tháng
199.000 vnđ/tháng

CloudGIS 2

2.990.000 vnđ/năm
1.990.000 vnđ/năm
Tặng miễn phí 2 tháng

CloudGIS 3

499.000 vnđ/tháng
399.000 vnđ/tháng

CloudGIS 3

4.990.000 vnđ/năm
3.990.000 vnđ/năm
Tặng miễn phí 2 tháng

CÁC GÓI WEB TĨNH HOSTING
Khuyến mãi ra mắt từ 01/04/2024 - 30/06/2024

WebGIS 1

49.000 vnđ/tháng
39.000 vnđ/tháng

WebGIS 1

490.000 vnđ/năm
390.000 vnđ/năm
Tặng miễn phí 2 tháng

WebGIS 2

149.000 vnđ/tháng
109.000 vnđ/tháng

WebGIS 2

1.490.000 vnđ/năm
1.090.000 vnđ/năm
Tặng miễn phí 2 tháng

WebGIS 3

249.000 vnđ/tháng
209.000 vnđ/tháng

WebGIS 3

2.490.000 vnđ/năm
2.090.000 vnđ/năm
Tặng miễn phí 2 tháng

CÁC GÓI CÀI ĐẶT HOSTING THEO YÊU CẦU

Customer 1

Cài đặt Hosting
cơ bản

Giá liên hệ

Customer 2

Cài đặt Hosting
nâng cao

Giá liên hệ

Customer 3

Cài đặt Domain riêng hoặc subdomain opengis.vn
Giá liên hệ


Follow OpenGIS at