CloudGIS Gallary

ỨNG DỤNG CLOUDGIS TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

image-18

Demo Lớp phủ bề mặt

Tích hợp Lớp nền LULC lên nền tảng CloudGIS.

image-18

Demo Lớp phủ Rừng

Tích hợp Lớp phủ từng phân tích từ ảnh Vệ tinh lên nền tảng CloudGIS.

image-18

Demo Lớp phủ mùa vụ lúa

Tích hợp Lớp nền mùa vụ lúa phân tích từ ảnh Vệ tinh lên nền tảng CloudGIS.

ỨNG DỤNG CLOUDGIS TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Demo Mô hình Lún mặt đất HCM

Tích hợp lớp nền Lún mặt đất khu vực trung tâm Tp.HCM lên nền tảng CloudGIS.

Demo Mô hình Lún mặt đất HCM 2

Tích hợp lớp nền Lún mặt đất khu vực Tp.HCM với nền Thủy hệ và Giao Thông.

Demo Nền Thủy Hệ Tp.HCM

Tích hợp Lớp nền Thủy hệ Tp.HCM lên nền tảng CloudGIS.

cloudgis_cb

Demo Nền Địa chất Việt Nam​

Tích hợp Lớp nền Địa chất Việt Nam lên nền tảng CloudGIS.

image-18

Demo CloudGIS

Tích hợp Lớp nền demo lên nền tảng CloudGIS.

image-18

Demo CloudGIS

Tích hợp Lớp nền demo lên nền tảng CloudGIS.

ỨNG DỤNG CLOUDGIS TRONG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Demo Hành chính Việt Nam 1

Tích hợp Lớp nền hành chính Việt Nam ở dữ liệu cấp Tỉnh, Thành phố và tích hợp thêm lớp nền Google tự chọn hiển thị.

Demo Hành chính Việt Nam 2

Tích hợp Lớp nền hành chính Việt Nam cấp Tỉnh, Thành phố, cấp Quận/Huyện, cấp Xã/Phường và lớp nền Google.

Demo Hành chính Sài Gòn 1988

Tích hợp Lớp nền ảnh bản đồ Sài Gòn năm 1988 ở dạng Ảnh bản đồ. Dữ liệu đã được nắn chỉnh tọa độ.

Demo Hành chính Tây Ninh

Tích hợp Lớp Hành chính Tây Ninh với các lớp dữ liệu: đường giao thông phân cấp, lớp thủy hệ phân cấp, lớp đất phân cấp,…

Demo Ảnh Drone độ phân giải cao

Tích hợp Lớp nền ảnh Drone độ phân giải cao kết hợp trên nền tảng CloudGIS phục vụ cho công tác giám sát hiện trạng công trình.

Demo Quản lý lớp dữ liệu công trình

Tích hợp Lớp nền quản lý dữ liệu công trình, đường xá, mật độ xây dựng công trình, phân vùng ảnh hưởng,…


Follow OpenGIS at