Văn bản pháp luật về đo đạc bản đồ và GIS

Tác giả: Nguyễn Minh Chiến –John D. Nguyễn 1. Luật STT Số văn bản Tên Luật Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Ghi chú 1 31/2024/QH15 Luật…